Aangiften IB

Aangiften Inkomstenbelasting (IB)


Voor het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting hanteren wij de volgende tarieven. Bij bovenstaande tarieven gaan we uit van een normale situatie. Indien bijvoorbeeld er sprake is van overige werkzaamheden en/of TBS regeling, geldt een uurtarief van € 115.
Type klant
Ondernemer
Particulier / DGA

Tarief
€ 220 per aangifte
€ 140 per aangifte

Share by: