Accountancy

Accountancy


Accountancy services omvat voor het merendeel het verzorgen van de financiële administratie en de daaraan gerelateerde aangifte BTW, het samenstellen van (externe) jaarrekening (inclusief samenstellingsverklaring) en publicatiestukken en verzorgen van de aangifte VpB en/of IB. Voor deze werkzaamheden werken wij met zogenaamde pakkettarieven .

Daarnaast omvat Accountancy services activiteiten die minder vaak voorkomen. Een greep hieruit is bijvoorbeeld:
  • keuze ondernemingsvorm
  • starterbegeleiding, waaronder het beoordelen van ondernemingsplannen
  • inrichten en voeren van de financiële administratie
  • adviseren inzake administratieve organisatie en interne controle
  • opstellen en beoordelen van begrotingen
  • opstellen, beoordelen en bespreken van tussentijdse (management) rapportages
  • kostprijsonderzoek
Voor het verrichten van assurance werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het controleren en/of beoordelen van jaarrekeningen, afgeven van inbreng- of subisidie-verklaringen, etc. zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een daarvoor beter toegerust accountantskantoor.
Share by: