U de onderneming, wij de financiële zaken

Uw persoonlijke accountant en belastingadviseur in het Benoordenhout te Den Haag
Meer informatie

Welkom bij ELB Interim Finance Management + Accountancy

"Groot zijn door klein te blijven". Dat is ons adagium. ELB Interim Finance Management + Accountancy is een maatschap en is opgericht in 2004. Als klein accountantskantoor krijgt u bij ons de persoonlijke aandacht die u verdient. Wij werken daarbij veelal met vaste en concurrerende pakkettarieven. Wij doen veel zelf, maar daar waar nodig besteden wij werkzaamheden uit aan specialisten, met wie wij goede ervaringen hebben.

Onze diensten


Vind het pakket dat het beste bij u past

ZZP

€ 115/mnd

Ideaal voor eenmanszaak zonder personeel 
Meer weten

DGA

€ 180/mnd

Ideaal voor DGA zonder personeel
Meer weten

MKB Klein

€ 295/mnd

Ideaal voor kleine MKB'-er met personeel
Meer weten

MKB Groot

€ 395/mnd

Ideaal voor groot MKB bedrijf met personeel
Meer weten

Meer dan 25 jaar

Meer dan 25 jaar ervaring in het helpen van klanten 

In de buurt

Wij zijn in de buurt van waar u woont of werkt 

Diverse branches

Wij hebben klanten in diverse branches

Beroepslid

Wij staan onder toezicht van onze beroepsorganisaties

Ons Team


Drs. Edward Baudoin AA CIA

Edward is maat van de maatschap en richt zich met name op de interne en externe rapportages

Olga Baudoin-Kharkina RB

Olga is maat van de maatschap en richt zich met name op boekhouding, salarisadministratie en belastingadvisering

Uitgebreid netwerk van specialisten

De maatschap heeft in de loop van de jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van specialisten op diverse terreinen

Nieuws


door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Gaat u emigreren, dan kan de Belastingdienst een conserverende aanslag opleggen voor de pensioen- en lijfrenten die u heeft opgebouwd. Voor deze aanslag kunt u tien jaar uitstel van betaling krijgen. Komt uw pensioen of lijfrente binnen die termijn regulier tot uitkering, dan wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden. Koopt u bijvoorbeeld binnen de tienjaarstermijn uw pensioen of lijfrente af, dan wordt het bedrag van de conserverende aanslag ingevorderd.

Als alleen de nieuwe woonstaat belasting mag heffen over uw pensioen- en lijfrente-uitkeringen, moet Nederland daar volgens de Hoge Raad bij emigratie rekening mee houden. Voor lijfrenten mag Nederland dan alleen een conserverende aanslag opleggen voor de premies die hiervoor zijn betaald in de periode tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 en na 15 juli 2009. Voor pensioenen mag Nederland dan alleen de aanspraken en bijdragen in aanmerking nemen van na 15 juli 2009.

Een emigratie kan grote fiscale gevolgen hebben. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw emigratie altijd een RB-adviseur die hierin is gespecialiseerd.

Neemt u voor meer informatie
contact op met ons.

door Edward Baudoin 13 aug, 2017

Fiscale stimuleringsregelingen voor ondernemers zijn bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de startersaftrek, de willekeurige afschrijving starters, de fiscale oudedagsreserve (FOR) en de mkb-winstvrijstelling. Uit het onderzoek volgt dat Nederland relatief veel ondernemers heeft. Een groot deel bestaat uit zzp’ers of kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Relatief weinig bedrijven groeien door of zijn aan te merken als snel groeiende, innovatieve bedrijven. Met de fiscale regelingen was in 2015 een budgettair belang van meer dan € 3,5 miljard gemoeid. De zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de KIA hadden daarin veruit het grootste aandeel. Het bleek niet mogelijk te zijn om een harde effectmeting te doen en het oordeel over de doelmatigheid van de regelingen is vooral kwalitatief van aard. Het kabinet heeft niet inhoudelijk gereageerd op het rapport, omdat er een demissionair kabinet is.

Meer posts
Share by: