U de onderneming, wij de financiële zaken

Uw persoonlijke accountant en belastingadviseur in het Benoordenhout te Den Haag
Meer informatie

Welkom bij ELB Interim Finance Management + Accountancy

"Groot zijn door klein te blijven". Dat is ons adagium. ELB Interim Finance Management + Accountancy is een maatschap en is opgericht in 2004. Als klein accountantskantoor krijgt u bij ons de persoonlijke aandacht die u verdient. Wij werken daarbij veelal met vaste en concurrerende pakkettarieven. Wij doen veel zelf, maar daar waar nodig besteden wij werkzaamheden uit aan specialisten, met wie wij goede ervaringen hebben.

Onze diensten


Vind het pakket dat het beste bij u past

ZZP

€ 115/mnd

Ideaal voor eenmanszaak zonder personeel 
Meer weten

DGA

€ 180/mnd

Ideaal voor DGA zonder personeel
Meer weten

MKB Klein

€ 295/mnd

Ideaal voor kleine MKB'-er met personeel
Meer weten

MKB Groot

€ 395/mnd

Ideaal voor groot MKB bedrijf met personeel
Meer weten

Meer dan 25 jaar

Meer dan 25 jaar ervaring in het helpen van klanten 

In de buurt

Wij zijn in de buurt van waar u woont of werkt 

Diverse branches

Wij hebben klanten in diverse branches

Beroepslid

Wij staan onder toezicht van onze beroepsorganisaties

Ons Team


Drs. Edward Baudoin AA CIA

Edward is maat van de maatschap en richt zich met name op de interne en externe rapportages

Olga Baudoin-Kharkina RB

Olga is maat van de maatschap en richt zich met name op boekhouding, salarisadministratie en belastingadvisering

Uitgebreid netwerk van specialisten

De maatschap heeft in de loop van de jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van specialisten op diverse terreinen

Nieuws


door Edward Baudoin 01 dec, 2017
IB-ondernemers
In de inkomstenbelasting komt een zogenoemd tweeschijvenstelsel in box 1 met lagere tarieven. Een belastbaar inkomen tot € 68.800 wordt dan belast tegen 36,93%, daarboven tegen 49,5%. De zelfstandigenaftrek is dan nog slechts aftrekbaar tegen het laagste tarief.

Ondernemen in de bv
Ook de winst in de bv wordt in de 
periode 2019-2021 geleidelijk lager belast; uiteindelijk 16% voor winsten tot € 200.000 en daarboven 21%. De verlenging per 1 januari 2018 van de eerste tariefschijf naar € 250.000 gaat niet meer door.
Het zuur komt verder bij de bv tot uitdrukking doordat:
  • verliezen straks nog slechts zes jaar kunnen worden verrekend met toekomstige winsten, in plaats van nu negen jaar; 
  • de afschrijving op bedrijfspanden in eigen gebruik wordt beperkt. Nu kunt u nog afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde, dat wordt tot 100% van de WOZ-waarde; 
  • het effectieve tarief van de innovatiebox per 1 januari 2018 stijgt van 5% naar 7%. 

Bovendien krijgt u als aandeelhouder te maken met een tariefstijging. Het huidige tarief van 25% stijgt naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Hierdoor komt het gecombineerde tarief inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting uit op maximaal 43,5% (nu 43,75%). De plannen moeten nog worden omgezet in wetgeving. Wilt u weten wat deze plannen betekenen voor uw onderneming?
door Edward Baudoin 01 dec, 2017
Op 1 januari 2018 vervalt de zogenaamde inkeerregeling. Met de inkeerregeling kunnen belastingplichtigen, zonder risico’s op een vergrijpboete, kenbaar maken dat één of meerdere oude aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet juist waren. Dat moet dan wel binnen twee jaar na het indienen van de aangiften gebeuren.

De inkeerregeling werd en wordt meestal gebruikt door belastingplichtigen die in het verleden buitenlands box 3 vermogen niet in hun aangifte hebben opgenomen, maar is ook van toepassing op niet-aangegeven inkomsten of vermogen in Nederland. Het vrijwillig verbeteren van onjuiste aangiften zal met ingang van 1 januari 2018 in elk geval ertoe leiden dat de Belastingdienst de mogelijkheid heeft een vergrijpboete op te leggen. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is natuurlijk afhankelijk van feiten en omstandigheden. Zeker is dat er vaker dan voorheen een discussie kan ontstaan over de oorzaak van de onjuiste aangiften.

Het vervallen van de inkeerregeling met ingang van 1 januari 2018 gaat gelden voor alle aangiften die vanaf die datum moeten worden ingediend. De inkeerregeling gaat eveneens vervallen voor toeslagen.
Meer posts
Share by: