Home

You focus on your business, we focus on your financial matters

Your personal accountant and tax advisor in the Benoordenhout in The Hague
More information

Welcome to ELB Interim Finance Management + Accountancy

"Being great by staying small". That is our adage. ELB Interim Finance Management + Accountancy is a partnership established in 2004. We use to work with fixed and competitive package rates as much as possible. We do a lot of the work ourselves, but we outsource activities if needed to specialists, with whom we have good experience.

Our services


Find the package which suits you best

ZZP

€ 115/mnd

Ideal for self-employed person without personnel 
Find out more

DGA

€ 180/mnd

Ideal for DGA without personnel
Find out more

SME Small

€ 295/mnd

Ideal for small SME's with personnel
Find out more

SME Large

€ 395/mnd

Ideal for large SME's with personnel
Find out more

More than 25 years

More than 25 years of experience in helping customers

Nearby

We are near where you live or work

Various branches

We have clients in various industries

Member

We are member of and supervised by our professional organizations

Our Team


Drs. Edward Baudoin AA CIA

Edward is a partner of the partnership and focuses on internal and external reports

Olga Baudoin-Kharkina RB

Olga is a partner of the partnership and focuses on the financial administration, payroll and tax consulting

Extensive network of specialists

Over the years, the partnership has built up an extensive network of specialists in various areas

News


by Edward Baudoin 13 Aug, 2017

Gaat u emigreren, dan kan de Belastingdienst een conserverende aanslag opleggen voor de pensioen- en lijfrenten die u heeft opgebouwd. Voor deze aanslag kunt u tien jaar uitstel van betaling krijgen. Komt uw pensioen of lijfrente binnen die termijn regulier tot uitkering, dan wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden. Koopt u bijvoorbeeld binnen de tienjaarstermijn uw pensioen of lijfrente af, dan wordt het bedrag van de conserverende aanslag ingevorderd.

Als alleen de nieuwe woonstaat belasting mag heffen over uw pensioen- en lijfrente-uitkeringen, moet Nederland daar volgens de Hoge Raad bij emigratie rekening mee houden. Voor lijfrenten mag Nederland dan alleen een conserverende aanslag opleggen voor de premies die hiervoor zijn betaald in de periode tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 en na 15 juli 2009. Voor pensioenen mag Nederland dan alleen de aanspraken en bijdragen in aanmerking nemen van na 15 juli 2009.

Een emigratie kan grote fiscale gevolgen hebben. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw emigratie altijd een RB-adviseur die hierin is gespecialiseerd.

Neemt u voor meer informatie
contact op met ons.

by Edward Baudoin 13 Aug, 2017

Fiscale stimuleringsregelingen voor ondernemers zijn bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de startersaftrek, de willekeurige afschrijving starters, de fiscale oudedagsreserve (FOR) en de mkb-winstvrijstelling. Uit het onderzoek volgt dat Nederland relatief veel ondernemers heeft. Een groot deel bestaat uit zzp’ers of kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Relatief weinig bedrijven groeien door of zijn aan te merken als snel groeiende, innovatieve bedrijven. Met de fiscale regelingen was in 2015 een budgettair belang van meer dan € 3,5 miljard gemoeid. De zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de KIA hadden daarin veruit het grootste aandeel. Het bleek niet mogelijk te zijn om een harde effectmeting te doen en het oordeel over de doelmatigheid van de regelingen is vooral kwalitatief van aard. Het kabinet heeft niet inhoudelijk gereageerd op het rapport, omdat er een demissionair kabinet is.

More posts
Share by: