Verzuim

Verzuim


Wij kunnen u verwijzen naar specialisten die verzuimbegeleiding op maat bieden. Deze specialisten werken samen met een landelijke arbodienst en biedt zo de optimale mix tussen uitbesteden en zelf doen. Hierbij kunt u denken aan:
 • Verzuimbegeleiding en meldingsverkeer via een webbased registratiesysteem
 • Aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst
 • Toegang tot arbeidsgezondheidskundig spreekuur
 • een verzuimmanager
 • Online beschikbare verzuimoverzichten en managementinformatie
 • Online signalering wettelijke termijnen en daarbij noodzakelijke acties
 • gesprekken met de verzuimmanager met de werknemer
 • Coordineren van begeleidingstrajecten
 • Arrangeren afspraken met bedrijfsarts of andere deskundigen
 • Diverse meldingen aan het UWV
 • Ondersteuning bij het opstellen van documenten voor het re-integratiedossier, zoals plan van aanpak, bijstellingen, enzovoorts
 • Zwangerschapsverlof aanvragen
 • Begeleiden en overleggen met verzekeringsmaatschappijen in verband met eventuele geldelijke bijdragen
 • Brieven opstellen over loonopschortingen/loonstopzetting en /of overige maatregelen in het kader van de Wet Verbetering poortwachter
Share by: