Subsidies

Subsidies


Subsidies zijn gebaseerd op wetgeving. Maar wetten veranderen voortdurend en daarmee dus ook subsidie- en stimuleringsregelingen. Om relatief snel een inschatting te kunnen maken of in een concreet geval subsidie kan worden verstrekt, is gedegen kennis van de vele subsidieregelingen vereist. Regelingen die niet alleen vanuit Den Haag en Brussel komen, maar ook vanuit regionale instanties.

In nauwe samenwerking met subsidie specialisten geven wij u niet alleen aan wat de mogelijkheden zijn, maar ondersteunen u tevens bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Afhankelijk van de wensen kunnen wij uw bedrijf geheel doorlichten of voor een specifiek project een onderzoek naar subsidiemogelijkheden verrichten.
Share by: